PROJE ÖMÜR DÖNGÜSÜ

PROJE ÖMÜR DÖNGÜSÜ

Her program, proje veya ürünün belirli gelişme safhaları vardır. Bu safhaların iyi anlaşılması yönetici ve idarecilerin istenenlerin başarılması doğrultusunda kaynakları daha iyi kontrol etmesini sağlar

Günümüzde endüstri içinde ve hatta aynı endüstri içindeki şirketlerde, projenin ömür döngüsü (PÖD) hakkında anlaşma yoktur. Bu projenin kompleks doğası ve çeşitliliği dolayısıyla anlaşılabilirdir.

Sistemin ömür döngüsü safhalarının teorik tanımlaması projeye uygulanabilir. Bu safhalar aşağıdakileri içerir:

 • Kavram
 • Tanım
 • Üretim
 • Uygulama
 • Bitiş
 • Birinci safha fikrin değerlendirilmesinin ilk kısmını kapsar. Bu safhada en önemli olan, riskin başlangıç analizi, zaman, maliyet ve performans ihtiyaçlarındaki sonuç etkisidir.

  Bu safhada

 • Var olan sistemdeki varolan ihtiyaçları veya potansiyel eksiklikleri belirlemek
 • Var olan veya potansiyel eksiklikleri gidermek için öncelikle stratejik kılavuzluk sağlayan sistem kavramını kurmak
 • Sistemin ilk teknik, çevresel ve ekonomik uygulama imkanı ve pratikliğini belirlemek
 • Sistem objektifini başaracak alternatif yolları incelemek
 • Sorulara birinci cevapları sağlamak: Sistem maliyeti ne olacak? Sistem ne zaman uygulanabilecek? Sistem ne yapacak? Sistem varolan sisteme nasıl entegre olacak?
 • Sistemi desteklemek için gereken kaynakları belirlemek
 • Sistem organizasyonunu kurmak.
 • İkinci safha olan tanımlama safhası; kavram safhasının ayrıntısıdır. Gerçek zaman, maliyet ve performans parametrelerinin tespit edilmesi ile gerekli olacak kaynakların tespiti işlemlerini içerir. Bu safha bütün dokümanların hazırlanmasını da içerir.

  Bu safhada yapılacaklar şöyledir

 • Gerekli kaynakların kesin olarak tespit edilmesi,
 • Final sistem performans ihtiyaçlarının hazırlanması,
 • Sistemi desteklemek için gereken detay planların hazırlanması,
 • Gerçek maliyet, program ve performans ihtiyaçlarının belirlenmesi
 • Şüpheli ve riskli alanların tanımlanması ve sonuca ulaşmak için planların nitelendirilmesi
 • Ara sistem ve içinde bulunulan sistemin ortaklıklarının tanımlanması,
 • Sistemi desteklemek için gerekli dokümanların hazırlanması.
 • Üçüncü safha imal safhasıdır ve bu safha test ve final standardizasyon eforudur, böylece operasyon başlayabilir. Bu safhada bütün dokümantasyon tamamlanmalıdır.

  Bu safhada şu işlemler yapılmalıdır

 • Önceki safhalar sırasında tanımlanan ve kavranan detay planların güncelleştirilmesi
 • Envanter, malzemeler, işçiler, stoklar v.b.gibi üretim işlemlerini kolaylaştırmak için gerekli kaynakların yönetimi ve tanımlanması
 • Sistem imal spesifikasyonlarının doğrulaması
 • Üretim, inşaat ve tesisata başlanması
 • İşlem dokümanları ve idare yayılması ve final hazırlığı
 • Yapılması planlanmış şeyleri yapmak için sistemin yeterliliğini tanımlayan final testini yapmak
 • Teknik manuellerin geliştirilmesi ve operasyon için sistemin nasıl tasarlandığını açıklayan dokümanların ilişkilendirilmesi
 • Operasyon safhası sırasında sistemi desteklemek için planın geliştirilmesi.
 • Dördüncü safha operasyon safhasıdır. Bu safhada var olan organizasyona proje ürünü veya servisi entegre edilir. Eğer proje satılabilir ürün saptanabilmesi için geliştirildiyse, bu safha market bilgisi, gelişim, olgunluk ve ölüm hayat devresi safhalarını da içerir.

  Bu safhada;

 • Müşteri veya kullanıcı ilişkisiyle sistem sonuçlarının kullanılması
 • Proje üretimi ve servisi var olan organizasyonel sistemle tam olarak bütünleştirmek,
 • Gerçek işlem durumlarıyla karşılaşmak için projenin teknik, sosyal ve ekonomik yeterliliğini hesaplamak
 • Yeni proje ve sistem geliştirilmesi ile ilgilenen organizasyon planlayıcılarına feed back tedarik etmek
 • Destekleme sistemlerinin yeterliliğini hesap etmek.
 • Proje ömür döngüsünde son aşama ise kaynakların gerçek yerleştirilmesini kapsar. Cevaplanması gereken soru “Kaynaklar nerede yeniden tayin edilebilir ?” dir.

  Bu safhada;

 • Sistemi yavaş yavaş azaltmak
 • Sorumluluğun destek organizasyonlarına transfer planının geliştirilmesi
 • Kaynakların diğer sistemlere transferi veya tecriti
 • Nitel - nicel bilgi tabanındaki kapsam için sistemden öğrenilen derslerin geliştirilmesi aşağıdakileri içerir:
 • Müşteri tarafından belirlenen şekil
 • Karşılaşılan önemli problemler ve çözümleri
 • Teknolojik avantajlar
 • Bölümlerin stratejik hedeflerine ilişkin ilerlemeler
 • Yeni veya gelişmiş yönetim teknikleri
 • Gelecek araştırma ve geliştirmeler için öneriler
 • Gelecek programların yönetimiyle ilgili öneriler
 • Sistem kursu sırasında öğrenilen diğer önemli dersler.
 • Proje Ömür Döngüsü, adları ve sayıları proje ile ilgili örgüt veya örgütlerin proje kontrol gereksinimlerine göre belirlenen proje safhalarının tümüdür. Proje Ömür Döngüsü aynı zamanda projenin sonunda hangi geçiş hareketlerinin yer alacağını veya almayacağını belirler. Bu şekilde PÖD tanımı örgüt içinde süre giden işlerle proje işleri arasında bir ilişki kurmak üzere kullanılır.

  • GÖKHAN A. 26 Ocak, 2021
  • PROJE