PROJE NEDİR ?

PROJE NEDİR ?

Türk Dil kurumuna göre proje farklı alanlarda, belirli bir plan, program çerçevesinde, maliyeti hesaplanmış ve yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından onaylanmış, devlet veya özel kurumlar adına gerçekleştirilen bilimsel çalışma tasarısıdır olarak belirtilmektedir.(TDK Güncel Türkçe Sözlük 2015)

Avrupa Birliği "Proje Döngüsü Yönetimi" araştırmalarına göre ise proje belirli bir zaman diliminde, belirli bir bütçe ile açıkça belirlenmiş hedefleri ortaya koymak amacına yönelik bir faaliyetler dizisidir. (Project Cycle Management Guidelines. MArt 2004 EUROPEAN COMMİSİON sf:8)

Şebeke analizi açısından proje, bir hedefin gerçekleştirilmesi için yapılması gereken işler topluluğudur. Proje tekrarlanmayan veya bir defaya mahsus yapılan faaliyetler topluluğudur. Şebeke analizinde, projeler şebekelerle gösterilir ve temel elemanlar yalnızca ikidir. Bunlar faaliyet ve olay’dır. ( İ . İlhami KARAYALÇIN, Endüstri Mühendisliği ve Üretim Yönetimi Elkitabı , ( İstanbul , Çağlayan Yayını , 1986 ) s : 421)

Project Management Institute (PMI) tanımına göre ise projenin "belli bir başlangıç ve bitiş zamanı" olmalıdır. Yapılan çalışmalar "belli bir ürün veya hizmet ortaya koymak amacıyla yapılmalıdır". (Project Management Institute,2003)

Proje tanımlarına bakıldığı zaman bütün tanımlarda projelerde bulunması gereken ortak özellikler bulunmaktadır.

Bunlar:

  • Proje açıkça belirlenmiş paydaşlar tarafından gerçekleştirilir. Belli bir hedef ve nihai yararlanıcıları belli olmalıdır. Her projenin yüklenicisi, projede çalışacak grup ve koordinasyonu sağlayacak kişi kurumlar bellidir. Yapılacak çalışmalarda uygulayıcılar gibi sonuçta ortaya çıkacak ürünü kullanacak yararlanıcılarda belli olmalıdır. (Project Cycle Management Guidelines. MArt 2004 EUROPEAN COMMİSİON sf:8)
  • Açık bir koordinasyon içerisinde, belli bir yönetim ve bütçe kapsamında gerçekleştirilmelidir. Proje kapsamında belli program çerçevesinde proje yöneticisi belli olmalıdır. Proje yönetimi proje sahipleri tarafından oluşturulan bütçeyi yönetmek konusunda sorumludur. (Project Cycle Management Guidelines. MArt 2004 EUROPEAN COMMİSİON sf:8)
  • Projeyi belirli koşullarda denetleyebilecek, performans değerlendirme sistemi mevcut olmalıdır. Her proje kapsamında denetleyici birim olması gerekmektedir. Proje başlangıcında belirlinen programa uygun hareketler, beklenen hedefe ulaşma amacıyla yapılan çalışmalar denetlenmelidir. Belirlenen program çerçevesinde proje yüknecilerin performansı denetlenmelidir.(Project Cycle Management Guidelines. MArt 2004 EUROPEAN COMMİSİON sf:8)
  • Mali ve ekonomik uygunluğu gösterir analizler olmalıdır. Proje başlangıcında bütçe hesaplamaları kapsamında projenin mali ve ekonomik girdileri ve çıktıları analiz edilmelidir.Bütçe için gerekli kaynaklar beirlenmelidir.(Project Cycle Management Guidelines. MArt 2004 EUROPEAN COMMİSİON sf:8)
  • Tek seferlik bir çalımadır, her seferinde benzer çalışmalar yapılsa dahi proje yapısı gereği her proje farklı olmalıdır. Örnek olarak seri araç üretimi bir proje olmazken, aynı fabrikada üretilecek yeni bir model araç çalışmaları proje kapsamındadır.(Ayşegül Pamukçu TURAN sf:4)
  • Projelerin belli bir başlangıç ve bitiş tarihi olmalıdır. Proje kapsamında yapılacak çalışma ve bu çalışmalara harcanacak zaman belli olmalıdır. Yapılan çalışmalar bu kıstaslara göre yapılmalıdır.(Ayşegül Pamukçu TURAN sf:4)
    • EREN K. 26 Ocak, 2021
    • AKILLI ULAŞIM SİSTEMİ , AUS TEKNOLOJİSİ , ABD, JAPONYA, VICS, SMARTWAY