Akıllı Ulaşım Sistemleri: ABD Ve Japonya

Akıllı Ulaşım Sistemleri: ABD Ve Japonya

Modern ekonomik ve teknik gelişimin hızla artmasıyla, Akıllı Ulaşım Sistemleri (AUS) bir ülke için gittikçe daha önemli ve gerekli hale gelmektedir. Akıllı Ulaşım Sistemleri, yalnızca ulaşım altyapısının yapımına ve genişletilmesine güvenmenin mevcut ulaşım sorunlarını temelde çözmediğini ve hatta bazen bu tür sorunları daha ciddi hale getirdiğini göstermektedir. Özellikle bu sebeple, her ülke trafik sorunlarının çözümü için aktif olarak AUS teknolojilerini araştırmaktadır. Ancak, farklı fon yatırımları, mevcut teknoloji uygulamaları ve her ülkenin kendine has farklı trafik sorunları nedeniyle, Akıllı Ulaşım Sistemlerinin gelişmişlik seviyesi ve araştırma alanları farklıdır.

Bu yazıda; uluslararası AUS araştırmalarının karşılaştırılmasına ve analizine odaklanılacaktır. Aynı zamanda, AUS teknolojilerinin uyum modeline ışık tutulmaya çalışılacaktır. Trafik problemi, sadece tekil ülkeler için değil küresel boyutta çözülmesi gereken bir konudur. Her ülke, teknoloji iletişimini geliştirmeli, AUS tekniklerini güncellemeli ve geliştirmelidir.

Akıllı Ulaşım Sistemi (AUS), ulaşım gelişiminin artan taleplerine dayanmaktadır. Bilgi, iletişim, bilgisayar ve diğer teknolojiler entegreli bir şekilde insan, yol ve araç sistemi oluşturmak için ulaşım alanında uygulanmalıdır.

AUS hizmet nesnelerinin odak noktasını; yol yöneticilerinden yol kullanıcılarına değiştirmelidir. Bu amaca ulaşmak için AUS, sürücülere trafik sıkışıklığını azaltmak ve yol kapasitesini artırmak için yol bilgileri ve uygun hizmetler sağlamak için ileri teknolojiyi kullanır. Geçmiş dönemdeki Akıllı Ulaşım Sistemi (AUS) kavramı, Amerika Birleşik Devletleri tarafından 1960’larda önerilmiştir.

Günümüzde araştırma ve geliştirme üsleri; Amerika Birleşik Devletleri, Japonya ve Avrupa Birliği özelinde kurulmuştur. Bu bölgelere ek olarak, Güney Kore, Norveç ve Singapur da yüksek düzeyde AUS gelişimine sahiptir.

Geleneksel trafik mühendisliğinin temeli olarak Akıllı Ulaşım Sistemi (AUS) yeni bir ulaşım sistemi olarak geliştirilmiştir. Çeşitli ulusal koşullar nedeniyle, kalkınma öncelikleri farklı ve AUS araştırmasının içeriği de aynı değildir.

Akıllı Ulaşım Sistemleri gerçek zamanlı, doğru ve verimli bir ulaşım yönetim sistemi oluşturmak için;

 • Bilgi
 • İletişim
 • Kontrol
 • Bilgisayar Teknolojisi
 • Diğer Güncel Teknolojileri kullandığı kabul edilmektedir.
 • Amerika Birleşik Devletleri

  Amerika Birleşik Devletleri'nde, Elektronik Yol Yönlendirme Sistemi 1970'lerde Akıllı Ulaşım Sisteminin (AUS) ilk aşaması olarak hayata geçirilmiştir. 1991'lerde ABD Kongresi “Entegre Yüzey Taşımacılığı Verimlilik Programlarını (ISTEA)” yürürlüğe koymuştur. TEA-21 (21. Yüzyıl için Taşımacılık Özsermaye Yasası) bir proje olarak ISTEA 1997'lerde formüle edilmiştir

  ISTEA ile karşılaştırıldığında, TEA-21’in proje ölçeği ve ekonomik yatırımı, AUS teknolojisinin gelişimi için önemli bir etkiye sahiptir.

  Ülkenin karayolu ulaşım sisteminin güvenliğini ve verimliliğini artırmak için, Federal ve Eyalet Ulaştırma Birimleri (DOTs); teknik, ekonomik ve politik fizibilite değerlendirmesine dayalı olarak Araç Altyapısı Entegrasyonunu önermek için araç üreticileri ile işbirliği yapmıştır.

  AUS Stratejik Araştırma Planı, 2010-2014, 8 Aralık 2009'da Amerika Birleşik Devletleri Ulaştırma Bakanlığı (USDOT) tarafından ilan edilmiştir. Bu plan çerçevesinde AUS araştırmasının stratejik yönü tanımlanmaktadır.

  Japonya

  Japonya’da devasa AUS yatırımları nedeniyle etkileyici faydalar elde edilmektedir. AUS teknolojileri aynı zamanda operasyonel süreçlere de ülke çapında dahil edilmektedir. Ve bu uygulamaların olgunluğu, Japonya'nın Dünyanın önde gelen akıllı ulaşım sistemlerindeki rolünü pekiştirmektedir.

  Japonya, Gerçek zamanlı trafik bilgisi toplamak ve iletmek için araştırmalarına 1996 yılında başlamıştır. Dünyanın ilk araç bilgi iletişim sistemi (Vehicle Information Communications Systems, VICS) 2003'ten beri ülke çapında kullanılmaktadır. Bunun bir sonucu olarak 2003'ten beri, trafik ve trafik sıkışıklığı bilgileri kayıt altına alınmaktadır.

  VICS özellikli hale getirilerek araçlar ve araç problemleri konularında Japonya’da araştırmalar yapılmaktadır. Japonya’nın VICS’ inin teknik mimarisi 1990'ların başında tasarlanmıştır ve tasarlanan bu modele Araç İçi Navigasyon Sistemi Sürüm 1.0. ismi verilmiştir.

  Japonya Smartway'i konsept geliştirmesini 2004 yılında tamamlamış ve 2007'de kısmi olarak ülke çapında kullanılmaya başlanmıştır. Bu süreç yalnızca 3 yıl gibi son derece hızlı bir geliştirme zaman çizelgesine sahiptir. 2010’da ise Japonya'da yaygın ulusal Smartway dağıtımına başlanmıştır. Smartway, araç-otoyol ile işbirliği yaparak Japonya’nın AUS dağıtımına dayalı olarak geliştirilen bir deneyim sunmaktadır. Smartway ile farklı platformlarda hizmet sunulmaktadır.

  Smartway 5.8 GHz DSRC teknolojisini kullanarak gelecek yol koşulları ve trafik durumu hakkında görsel bilgiler oluşturur, konum bazlı sürücüye bağlamsal olarak özel bilgiler sunar. Smartway, özellikle kazaya meyilli bölgelerinde Sürücüleri uyarmak için etkin bir yol kenarı birimi kullanır.

  • EREN K. 26 Ocak, 2021
  • AKILLI ULAŞIM SİSTEMİ , AUS TEKNOLOJİSİ , ABD, JAPONYA, VICS, SMARTWAY